Teknologiutdanning

Forsknings- og utdanningsmiljøene på Vestlandet er mange og sterke. Vi har tatt konsekvensene av den økende etterspørselen etter teknologisk kompetanse i næringslivet i regionen, og samarbeider nå om både utdanning og forskning. Sammen tilbyr samarbeidspartnerne i TeknoVest en rekke studier på lavere grad hvorav de fleste av dem fører fram til bachelorgrad. Vi samarbeider også om å tilby masterutdanning innenfor et stort antall teknologiske fagområder. Mastergrad i teknologi tilsvarer det som tidligere het sivilingeniør, og samsvarer med den internasjonale graden Master of Science

Klikk her for å komme til Teknologiutdanning på Vestlandet