Kontaktskjema

Dette er eksempel på bruk av skjemamodulen hvor du kan bygge opp helt enkle skjemaer. Alle innsendte forspørsler blir lagret i databasen i tillegg til å bli sendt til en eller flere mottakere som du selv definerer.